W wyniku realizacji projektu została wdrożona innowacja procesowa w skali kraju poparta wynikami nabytych prac B+R oraz innowacja produktowa w postaci udoskonalonego produktu w postaci siatki rolniczej o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych
i cechujących się większą wytrzymałością (różne długości i szerokości nawoju).

Zapraszamy do zapoznania się z rozszerzoną ofertą sprzedażową.


Projekt pt. „Dywersyfikacja działalności firmy ,,WALD-GOLD” Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty firmy innowacyjnej siatki rolniczej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację oferty produktowej w zakresie siatki rolniczej o innowacyjnych na skalę kraju właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i wytrzymałościowych.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu została wdrożona innowacja procesowa w skali kraju poparta wynikami nabytych prac B+R oraz innowacja produktowa poparta ofertą sprzedażową. Wyprodukowanie innowacyjnego i udoskonalonego produktu w postaci siatki rolniczej o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i cechujących się większą wytrzymałością (różne długości i szerokości nawoju) pozwoliło dostosować ofertę firmy do oczekiwań rynkowych. Wzbogacona oferta przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa ze względu na posiadanie w ofercie produktu wpisującego się w nurt ekoinnowacyjny.

Głowne efekty realizowanego projektu to:

  • implementacja wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa,
  • wprowadzenie innowacji produktowej, w tym ekoinnowacji,
  • wzrost przychodów z tytułu sprzedaży nowych produktów,
  • wzrost świadomości ekologicznej przedsiębiorstwa i społeczeństwa,
  • wzrost poziomu innowacyjności gospodarki regionu i transferu innowacyjnych technologii.

Wartość projektu: 3 815 277,20 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 557 528,00 PLN


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt: Udział firmy Wald-Gold sp. z o.o. w misji gospodarczej i podlaskim seminarium biznesowym w Dubaju podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w dniach 18-22 października 2021 r.

Wyjazd został sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt pt. „Dywersyfikacja działalności firmy „WALD-GOLD” Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty firmy taśm PET oraz PP Z dodatkami biodegradowalnymi i przeciwustrojowymi” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym poprzez wprowadzenie do oferty firmy udoskonalonych produktów: taśm PET i PP oraz implementację wyników prac B+R

Planowane efekty: Zaplanowane przedsięwzięcie pozwoli na podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa i wprowadzenie nowej kategorii produktu i procesu. Wprowadzona zostanie innowacja procesowa i produktowa w zakresie taśm spinających         PP oraz PET, nastąpi zwiększenie zdolności produkcyjnej obecnie oferowanych taśm.

Wartość projektu: 16 061 833,35 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 7 200 000,00 PLN


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma realizuje grant udzielony w ramach projektu ,,Granty na badania i rozwój” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

    1. Cel projektu:Celem grantu jest nabycie usługi badawczej polegającej na opracowaniu koncepcji innowacyjnego materiału, który zostanie wykorzystany do produkcji taśm spinających oraz przeprowadzenie procedury dokonania zgłoszenia wynalazku, do ochrony patentowej na terenie Polski.Planowane efekty:Wyniki mają pozwolić na wprowadzenie ulepszonych produktów tj. taśm spinających PP oraz PET które cechować się będą najkorzystniejszymi charakterystykami mechanicznymi i przeciwdrobnoustrojowymi.
    1. Wartość projektu: 69 800,00 PLN
  1. Wkład Funduszy Europejskich: 59 330,00 PLN
Aktualności

Dubaj Expo 2021

Pierwszego października bieżącego roku, oficjalnie rozpoczęła się wystawa Expo 2020 w Dubaju. W tym dniu, został otwarty również Polski Pawilon, którego hasło brzmi „Polska. Kreatywność inspirowana naturą”. Firma WaldGold ma przyjemność reprezentowania naszego regionu na tym międzynarodowym przedsięwzięciu.

Blog firmy Wald-Gold – Producenta opakowań

Co można nadrukować na opakowaniach ozdobnych?

Produkty znajdujące się na sklepowych półkach muszą być ciekawie zapakowane, aby zwracać uwagę potencjalnych klientów. Sytuacja wygląda podobnie, jeżeli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż wysyłkową – na opinię klienta w dużym stopniu wpływa to, czy wybrany produkt jest atrakcyjny wizualnie. Właśnie dlatego warto zainwestować w opakowania ozdobne wykonane z dobrej jakości materiałów. Co więcej, można wykonać na […]