• Menu

  • Aktualizacja


    • ilość wejść

    • Fundusze Europejskie   Fundusze Europejskie 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.


FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję klientów oraz partnerów biznesowych,iż WALD-GOLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt.„Dywersyfikacja działalności firmy WALD-GOLD Sp. z.o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji siatek technicznych" nr WND-RPPD.01.04.02-034/10 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”, Podziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.01-20-034/10-00 z dnia 07.10.2010 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.[Rozmiar: 10374 bajtów]

Nasze wyróżnienia

 

Firma wielokrotnie nagradzana złotym medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich w kategorii opakowań.

[Rozmiar: 3957 bajtów] [Rozmiar: 11027 bajtów]