• Menu

  • Aktualizacja


    • ilość wejść

    • Fundusze Europejskie   Fundusze Europejskie 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.


FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy naszych klientów oraz partnerów biznesowych,iż Wald-Gold Sp.z o.o. realizuje projekt pt.„Dywersyfikacja i rozbudowa firmy Wald-Gold poprzez zakup innowacyjnych technologii” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4„Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”, Podziałania 1.4.2„Małe i średnie przedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.[Rozmiar: 10374 bajtów]

Nasze wyróżnienia

 

Firma wielokrotnie nagradzana złotym medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich w kategorii opakowań.

[Rozmiar: 3957 bajtów] [Rozmiar: 11027 bajtów]